OgünTavukçuluk
KVK Bilgi Formu

KVK Bilgi Formu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

BİLGİ TALEP FORMU

1.Veri Sahibinin Bilgileri   T.C. Kimlik Numarası :   Adı Soyadı                   :   Doğum Tarihi              :  
2.Veri Sahibinin İletişim Bilgileri   Telefon Numarası  :   E-posta Adresi       :   Adres                      :    
3.Başvuruyu Veri Sahibi Adına Yapan Yetkili Kişi (Başvuru yapan kişi, veri sahibinden farklı kişi ise doldurulacaktır.)   T.C. Kimlik No     : Adı Soyadı            : Doğum Tarihi       : Yakınlık Derecesi : (Yasal temsilci/vekil iseniz ilgili kararı-vekaletnameyi ek olarak iletiniz.) Telefon Numarası: E-posta Adresi     :  Adres                   : 
4.Kurum ile İlişki Bilgisi   Başvuru Yapılan Kurum/Şirket: Lütfen aşağıdaki seçeneklerden size uygun olanı işaretleyiniz. ☐Müşteri       ☐Çalışan          ☐Eski Çalışan/Stajyer/Çalışan Adayı                                                  ☐Üçüncü Taraf/Tedarikçi/Firma Çalışanı       ☐Diğer(…………………………….)   Eski Çalışan/Stajyer/Çalışan Adayı tarafından doldurulacaktır. ☐Eski Çalışan/Stajyer Çalışma Dönemi (ay/yıl) : ☐İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı yaptım. Başvuru Tarihi (ay/yıl) :  ☐ Diğer : ……………………
  5.Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz.                                              
6.Lütfen talebinize vereceğimiz yanıtın tarafınıza gönderim yöntemini seçiniz. ☐Adresime gönderilmesini istiyorum. ☐E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. ☐Bizzat başvurarak elden teslim almak istiyorum. ☐Diğer(…………………………………………………………………………………………………………………………………)
7.Açıklama Bu formu doldurarak, imzalı bir örneğini hizmet aldığınız kurumumuza, bizzat veya yasal temsilciniz/vekiliniz aracılığıyla teslim edebilir, noter kanalıyla, daha önceden kurumumuzda kayıtlı olmak şartı ile e-postanız ile, e-imza veya  mobil imza kullanarak iletebilirsiniz. Kurumumuzca kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için, ek doğrulamalar istenebilir.
8.Talep Sahibi tarafından doldurulacaktır.   Talep Tarihi                  : ……….. /………../………..   Ad/Soyad                     :   İmza                              :    
9.Şirket tarafından doldurulacaktır. Teslim Alma Tarihi       : ……….. / ……….. / ………..   Teslim Alan Ad/Soyad :    Teslim Alan Unvanı      :     İmza                                :